drukuj

2009-04-15 13:29:57

Informacje o Urzędzie


Powiatowy Urząd Pracy
w Mińsku Mazowieckim
 Adres pocztowy:
 


ul. Przemysłowa 4
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie

NIP: 822-149-16-96

 
e-mail:
wami@praca.gov.pl

wamirynek@praca.gov.pl
caz@praca.powiatminski.pl


UWAGA!
Informacje dotyczące korespondencji otrzymywanych pocztą elektronicznąStrona WWW:www.minskmazowiecki.praca.gov.pl

Nie trać czasu w kolejce - zarejestruj sie elektronicznie

Centrala: 25 759 27 13

Fax: 25 758 28 54
 

Zielona Linia
Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonó komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Dyrekcja:

Dyrektor urzędu: Anna Laskowska 25 758 28 54
Z-ca Dyrektora: Ewa Piotrkowicz 25 758 28 54Sekretariat


pokój nr 211 

Sekretariat 25 758 28 54; 25 759 27 13
wew. 211

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik: Marzenna Walesiak
pokój nr 210
25 759 27 13 wew. 210 

Obsługa organizacyjna Urzędu pok. 209
25 759 27 13
wew. 209


 
Dział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy: Małgorzata Gagaska
pokój nr 205
25 759 27 13 wew. 205; 25 759 64 80 

Ksiegowość pok. 204 25 759 27 13
wew. 204

Dział Rynku Pracy

Kierownik: Anna Laskowska
pokój nr 206
  25 759 27 13 wew. 206 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych pow. 50 roku życia

Refundacja części kosztów wynagrodzenia osób do 30 r.ż.

pok. 221 25 759 27 13
wew. 221
Projekty unijne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Bony zatrudnieniowe
pok.222 25 759 27 13
wew. 222
Projekty unijne pok.223 25 759 27 13
wew. 223
Staże. pok. 207 25 759 27 13
wew. 207

Stypendia
z tytułu kontynuowania nauki.

Środki na podjecie działalności gospodarczej.
pok.  208 25 759 27 13
wew. 208


 
 Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Kierownik: Danuta Sieniawska
pokój nr 201
25 759 27 13 wew. 201 

Rejestracja elektroniczna
 pok. 100 25 759 27 13
wew. 100
Rejestracja pok. 101 25 759 27 13
wew. 101

Zaświadczenia
(do kapitału początkowego, stażu pracy, GOPS, MOPS, ZUS, KRUS, sądu, szkoły)
pok. 202 25 759 27 13
wew. 202;
Naliczanie świadczeń. Dodatki aktywizacyjne
pok. 203
25 759 27 13
wew. 203

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik: Ewa Cinkowska
pokój nr 106   25 759 27 13 wew. 106 


Punkt Obsługi Pracodawców
– Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców.

- Rejestracja oswiadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.
 pok. 110  25 759 27 13
wew. 110
Faks 25 758 58 26

- Zwrot kosztów dojazdu.
- Szkolenia
- Studia podyplomowe

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 pok.104 25 759 27 13
wew. 104

 
Pośrednictwo pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych                                 (informacja o ofertach pracy)
 
Obsługa osób bezrobotnych Nazwiska od lit.: A,B,C,D,E
 pok. 105
(Stanowisko I)
 25 759 27 13
wew. 401
Obsługa osób bezrobotnych Nazwiska od lit.: L,Ł,N,N,O
 pok. 105
(Stanowisko II)
  25 759 27 13
wew. 402

   

   
Obsługa osób bezrobotnych Nazwiska od lit.: F,G,H,I,P
 pok. 105
(Stanowisko V)
  25 759 27 13
wew. 405
Obsługa osób bezrobotnych Nazwiska od lit.: Q,R,S,Ś
 pok. 105
(Stanowisko VI)
  25 759 27 13
wew. 406
Obsługa osób bezrobotnych Nazwiska od lit.: J,K
 pok. 105
(Stanowisko VII)
  25 759 27 13
wew. 407
Obsługa osób bezrobotnych Nazwiska od lit.: T,U,W,V,X,Y,Z,Ź,Ż

 pok. 105
(Stanowisko VIII)
25 759 27 13
wew. 408
     

   
 
   

Osoby posługujące sie językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: wami@praca.gov.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą 

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 15.04.2009 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2020 12:34
Liczba wyświetleń: 737806