drukuj

2011-02-11 11:15:18

Informacje dotyczące korespondencji otrzymywanych pocztą elektroniczną


     Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

     Zgodnie z ww. przepisami podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

     Nie będą również udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 5 i 6 ustawy o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130 poz. 1450) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 227 poz.1664).

Informacje o artykule

Autor: Danuta Sieniawska
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 11.02.2011 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2011 10:15
Liczba wyświetleń: 3973

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje dotyczące korespondencji otrzymywanych pocztą elektroniczną 11.02.2011 10:15 Piotr Karolak