drukuj

2009-04-23 09:32:06

POŚREDNICTWO PRACY


Zgodnie z art. 36 pkt 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r. poz. 1001), pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

       Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie.

       Pracodawcy są obowiązani informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę firmy o wolnych miejscach zatrudnienia. Ofertę pracy można zgłosić:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • pisemnie.

       Pracodawca może wybrać formę realizacji oferty, może to być:

 • pośrednictwo półotwarte,
 • pośrednictwo otwarte,
 • pośrednictwo szybkie,
 • giełda pracy,
 • targi pracy.

       Oferta pracy powinna zawierać następujące informacje:

 • informacje dotyczące pracodawcy: nazwę, adres i nr telefonu, NIP, REGON, EKD/PKD,
 • oferowane stanowisko pracy,
 • wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata,
 • miejsce pracy,
 • zmianowość,
 • krótką charakterystykę lub rodzaj wykonywanej pracy.

       Przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej, pracodawca jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest obowiązana złożyć takie oświadczenie. Ponadto pracodawca jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej w okresie do 5 dni, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy Urząd Pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zwmplpz.pdf Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia lub przygotowania zawodowego 2009-04-23 09:32:30 Karolak Piotr

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 08:32
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2009 08:32
Liczba wyświetleń: 7973