drukuj

2012-02-16 11:13:01

Zwrot kosztów przejazdu (art. 45)


     Starosta, na wniosek bezrobotnego, może zwrócić koszt przejazdu do pracodawcy
i powrotu do:

1)      miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,

2)      miejsca odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie,

3)      miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych.


     Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany na podstawie przedstawionych biletów publicznych środków transportu.

     W związku z ograniczonym limitem środków Funduszu Pracy na rok 2012, Urząd nie będzie dokonywał:

  • zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • zwrotu kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, zwrotu kosztów zakwaterowania.

Informacje o artykule

Autor: Ewelina Markiewicz
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 16.02.2012 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2012 10:14
Liczba wyświetleń: 4089