drukuj

2012-02-16 11:18:12

Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną lub nad dzieckiem do 7 roku życia (art. 61)


 

     Dokonywana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na wniosek bezrobotnego samotnie wychowującego dziecko do 7 roku życia lub opieki nad osobą zależną w wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów tej opieki nie wyższej jednak niż 50% podstawowego zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, na każde dziecko, pod warunkiem, że osiągane przez bezrobotnego miesięcznie przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

     Refundacja kosztów będzie przysługiwała na okres do 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

     W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych  lub szkolenie, refundacja kosztów opieki nastąpi na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Informacje o artykule

Autor: Ewelina Markiewicz
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 16.02.2012 10:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4313