drukuj

2009-04-23 09:03:45

REFUNDACJA SKŁADKI ZUS


Pracodawcy na mocy umowy ze starostą może przysługiwać jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli bezrobotny został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie 12 miesięcy nadal jest zatrudniony w tym zakładzie.

Wysokość refundowanych składek nie może przekroczyć 300% minimalnego wynagrodzenia.

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 08:03
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2009 09:05
Liczba wyświetleń: 6909