drukuj

2009-04-23 09:41:52

EURES


EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

Na czym polegają usługi EURES?

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. Polegają na:

 • udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 • przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności zatrudnienia;
 • informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES;
 • inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.
Skąd czerpać informacje na temat usług oferowanych przez EURES?

Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:

 • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
 • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.
 

 

 

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

Na czym polegają usługi EURES?

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. Polegają na:

 • udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 • przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności zatrudnienia;
 • informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES;
 • inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.
Skąd czerpać informacje na temat usług oferowanych przez EURES?

Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:

 • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
 • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.
 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 08:41
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2014 09:28
Liczba wyświetleń: 12691