drukuj

2009-04-28 13:59:25

HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW/STYPENDIÓW


 

Harmonogram wypłat zasiłków/stypendiów/dodatku aktywizacyjnego finansowanych z Funduszu Pracy na rok 2015 w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego przy ul. Piłsudskiego 24B w Mińsku Mazowieckim

Numer listy zasiłkowej / dzień
rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy

Data wypłaty postawiona do dyspozycji

24 25 26 27 28 29 30 31

09.01.2015r.

10.02.2015r.

10.03.2015r.

1   2   3   4   5   6   7   8

12.01.2015r.

11.02.2015r.

11.03.2015r.

9   10   11   12   13   14  15   16  17 

13.01.2015r.

12.02.2015r.

12.03.2015r.

18   19   20   21   22   23   oraz  EFS

14.01.2015r.

13.02.2015r.

13.03.2015r.

 dod. terminy wypłat w Punkcie Kasowym

20.01.2015r.

19.02.2015r.

19.03.2015r.

Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim są do odebrania jedynie w dniu wynikającym z harmonogramu wypłat. W przypadku nie pobrania świadczeń we wskazanym terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, I piętro - pok. 203 lub telefonicznie pod nr (25) 759-27-13 wew. 203.

UWAGA !!! Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.

 

Informacje o artykule

Autor: Danuta Sieniawska
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 28.04.2009 12:59
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2015 12:17
Liczba wyświetleń: 9477