drukuj

2009-06-25 10:12:42

REFUNDACJE Z PFRON


Pracodawca, który po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełno­sprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przecięt­nego wynagrodzenia. Źródłem finansowania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
W ramach środków PFRON pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot kosztów:

Ø   
adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Ø   
adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

Ø   
zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych

Ø   
zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Zwrot kosztów, o którym mowa powyżej nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80% tych kosztów, ale nie więcej niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrot ten następuje na podstawie podpisanej między urzędem a pracodawcą umowy i nie obejmuje kosztów poniesionych przed jej podpisaniem.

Informacje o artykule

Autor: Michał Osiński
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 25.06.2009 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2015 11:37
Liczba wyświetleń: 6386