drukuj

2011-02-02 11:20:42

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Urząd opłaca za te osoby
składkę zdrowotną w wysokości  53,81 zł. Składka jest miesięczna i niepodzielna (art. 79 ust. 1  i 2 ww. ustawy).

Obowiązek ten, w przypadku osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty statusu osoby bezrobotnej (art. 73 pkt 7 ww.ustawy).

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubezpieczonej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (art. 67 ust. 4 ww. ustawy).

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ. Wobec tego w bazie NFZ powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin.  ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (pracodawcy, przedsiębiorcy, itp.) powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o członkach rodzin ubezpieczonych. 
Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań
,a w szczególności o:
• uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, itp.),
• ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
• ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.
 

W celu weryfikacji  danych warto  zarejestrować się na portalu http://www. pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne.
Ewentualne nieprawidłowości najlepiej w pierwszej kolejności wyjaśnić ze swoim płatnikiem składek

Informacje o artykule

Autor: Danuta Sieniawska
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 02.02.2011 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013 13:32
Liczba wyświetleń: 6765