drukuj

2011-03-24 13:09:03

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY


Jak złożyć ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

Zgłoszenie oferty pracy w Urzędzie  jest dokonywane w formie pisemnej.

Ofertę pracy można zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy:

·                osobiście w pokoju nr 110, - oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji;

·                pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki - oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji;

·                faxem pod numerem: (025) 758 58 26 - oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji ;

    ·    e-mailem pod adresem:

 

Jako załącznik należy dołączyć zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia -oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji


UWAGA!!!

Zgłoszenie krajowej oferty pracy musi zawierać kompletne informacje, o których mowa w załączonym druku, potwierdzone pieczątką i własnoręcznym podpisem pracodawcy.

Druk dostępny jest w zakładce FORMULARZE i pod bieżącym artykułem.

Oferta pracy zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

·                na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie;

·                na portalu Zielona linia www. zielonalinia.gov.pl;

·                na telebimie w tutejszym Urzędzie;

·                na stronie internetowej Urzędu;

·                na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Centralna Baza Ofert Pracy www.psz.praca.gov.pl

POBIERZ DRUK ZGŁOSZENIA KRAJOWEJ OFERTY PRACY 

Informacje o artykule

Autor: Piotr Karolak
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 24.03.2011 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2014 09:14
Liczba wyświetleń: 12965