drukuj

2013-05-27 14:06:08

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA


W celu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim nie musisz już stać w kolejkach!

Oferujemy ci nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełną rejestrację internetową.
Nie zwlekaj i zaoszczędź swój czas!

 UWAGA!
Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

Jaka jest różnica między, zgłoszeniem do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy a pełną rejestracją w powiatowym urzędzie pracy?

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet: www.praca.gov.pl .

 

Wizyta w Urzędzie - TAK


W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznaczy ci najbliższy wolny termin spotkania, lecz nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o rejestrację. Na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji. Zgłoszenie się do urzędu w tym terminie wraz z kompletem dokumentów jest warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji.
Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie.

Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu dokumentów nie zostanie zarejestrowana.

W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

WAŻNE!


Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Dla osób, które nie posiadają w domu dostępu do Internetu Urząd Pracy oferuje dostęp do Internetu w celu skorzystania z tej usługi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Przemysłowa 4, sala informacji - piętro I (pokój 107),  każdego dnia roboczego w godzinach od 8:30 do 14:00.

Pełna rejestracja internetowa: www.praca.gov.pl .

 

Wizyta w Urzędzie - NIEDo pełnej rejestracji internetowej wymagane są zeskanowane oryginały dokumentów i oświadczenia oraz posiadanie jednego z nw. form podpisu pod złożonym wnioskiem:


•    Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego   

      certyfikatu,
·    Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

•    Podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego

Data rejestracji  -  z dniem złożenia podpisanego wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczeń.

W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych przez Urząd dokumentów, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów.

Szczegółowych informacji udzielają:

Pomoc w zakresie obsługi systemu można uzyskać  pod numer tel: 19524

System został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.praca.gov.pl


Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania systemu należy składać dzwoniąc pod numer 19524.

Informacje o artykule

Autor: Danuta Sieniawska
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 27.05.2013 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2014 13:55
Liczba wyświetleń: 17461